Thursday, 27 January 2011

Phases                               Escalade, mixed-media on canvas,110x90
                               Emerald, mixed-media on canvas 110x90
                            Bloody Rats, mixed-media on canvas, 110x90
                                Red Stranger, mixed-media on canvas 110x90

                                  
                       Le Cercle magique, mixed-media on canvas, 110x90
                                    Venus, mixed-media on canvas 110x90